• Punkt legalizacyjny


  legalizacja gazomierzy miechowych domowych
  legalizacja gazomierzy miechowych przemysłowych
  ekspertyza metrologiczna gazomierzy miechowych
  ekspertyza techniczna gazomierzy miechowych

  Więcej
 • LABORATORIUM WZORCUJĄCE


  wzorcowanie rotametrów wzorcowanie gazomierzy miechowych
  wzorcowanie gazomierzy bębnowych (mokrych)
  wzorcowanie aspiratorów
  wzorcowanie przepływomierzy zwężkowych
  wzorcowanie przepływomierzy tłoczkowych
  wzorcowanie przepływomierzy błonkowych

  Więcej
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów


  przeglądy rejestracyjne pojazdów
  badania techniczne pojazdów

  Więcej

O nas

Zakład Aparatury Pomiarowej jest firmą działającą na Polskim rynku już od 1989 roku a jego siedziba mieści się na Śląsku w miejscowości Bestwinka. Pierwotnie w Zakładzie Aparatury Pomiarowej dokonywano przeglądów i napraw gazomierzy domowych oraz przemysłowych o zakresie wskazań 0,016 m3/h do 65 m3/h ale ciągłe potrzeby klientów i ich wymagania były podstawą do rozszerzenia zakresu naszej działalności.
 • W roku 1990 uruchomiono Punkt Legalizacyjny do sprawdzania i legalizacji gazomierzy miechowych.
 • W roku 1996 w siedzibie ZAP utworzono Laboratorium przeznaczone wówczas do legalizacji rotametrów do gazów, a w 2002 roku przekształcono je na Laboratorium Wzorcujące służące do wzorcowania przepływomierzy do gazów.
 • W latach 90-tych w Zakładzie Aparatury Pomiarowej w Bestwince uruchomiono działalność produkcyjną, która jest związana z przemysłem gazowniczym a wytwarzanymi produktami są m.in. przyłącza do gazomierzy domowych, blokady przyłącza gazu, obejmy plombujące nakrętki gazomierzy i inne.
 • Od 2011 roku Zakład Aparatury Pomiarowej zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów sieci gazowych oraz materiałów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania.
 • W 2014 roku w Gliwicach uruchomiono Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, w której dokonywane są przeglądy rejestracyjne i badania techniczne pojazdów wszystkich kategorii.
W odpowiedzi na ciągle zmieniające się oczekiwania klientów podejmujemy działania zmierzające do udoskonalenia naszych stanowisk pracy w siedzibie ZAP jak i poza nią, aby świadczone przez nas usługi produkcyjne, naprawcze, legalizacyjne, wzorcowania odpowiadały aktualnym standardom technicznym i jakościowym.