Produkcja

Co produkujemy...

PRZYŁĄCZE GAZOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
Przyłącze gazomierza służy do połączenia licznika gazu z wewnętrzną instalacją gazową. Celem przyłącza jest wyeliminowanie naprężeń występujących w instalacjach gazowych i zabezpieczenie przed przenoszeniem ich na urządzenie pomiarowe.

Przyłącze poprzez mocną konstrukcję stalową chroni urządzenie pomiarowe przed naprężeniami spowodowanymi przez:
 1. szkody górnicze,
 2. instalacje usytuowane w pobliżu dróg i torów kolejowych,
 3. osiadanie gruntów przy nowych sieciach gazowych,
 4. niedokładne dopasowanie gazomierza do instalacji,
 5. inne.
W swojej ofercie posiadamy przyłącza o rozstawie króćców:
 1. 130mm (gazomierze G1,6 - G6)
 2. 250mm (gazomierze G1,6 - G6)
 3. 280mm (gazomierze G10 - G16)
 4. 335mm (gazomierz G-25)

"Wyrób ten posiada Krajową Ocenę Techniczną nr: INiG-PIB-KOT-2018/0006 wydanie 2"


BLOKADA PRZYŁĄCZA GAZU
Blokada ta wykonana jest z materiału odpornego na oddziaływanie warunków zewnętrznych oraz na oddziaływanie mechaniczne. Zaślepki są sprzężone ze sobą łącznikiem ograniczającym obrót w ich osiach symetrii. Ponadto łącznik pozwala na zmianę rozstawu zaślepek, dzięki czemu blokada jest uniwersalna do wszystkich rozstawów stosowanych w gazomierzach. Blokady przyłącza gazu są przystosowane do gazomierzy domowych o rozstawie 130mm i 250 mm oraz przemysłowych typu G-10, G-16, G-20, G-25. Celem blokady jest zabezpieczenie przyłącza gazu przed nielegalnym poborem gazu po demontażu gazomierza. Blokada ta z zastosowaniem dwóch plomb stosowanych przez Zakłady Gazownicze jest skutecznym zabezpieczeniem wlotu i wylotu gazomierza po jego zdemontowaniu. Korzystną cechą tej blokady jest także to, iż każda z zaślepek ma we wnętrzu gniazdo na przestrzeń dystansową. Utrudnia to nielegalne czerpanie medium z sieci, ponieważ przestrzeń ta nie pozwala na przewiercenie otworu przez zaślepki do sieci (wiertło ulega złamaniu w przestrzeni dystansowej).


ZAŚLEPKA NIEAKTYWNEGO PRZYŁĄCZA REDUKTORA 3/4
Zaślepka ta wykonana jest z żeliwa, posiada gwint wewnętrzny umożliwiający całkowite nakręcenie zaślepki na przyłącze, uszczelkę gumową umieszczoną wewnątrz zaślepki i uniemożliwiającą wypływ gazu do ciśnień 0,5 MPa, złotą powłokę galwaniczną odporną na korozję oraz kształt umożliwiający plombowanie zatrzaskową plombą stosowaną przez Zakłady Gazownicze. Celem zaślepki jest zabezpieczenie przyłącza reduktora przed nielegalnym poborem paliwa gazowego. Zaślepka jest również dodatkowym zabezpieczeniem przed otwarciem kurka gazowego i niekontrolowanym wypływem gazu. Montaż zaślepki jest bardzo prosty gdyż nie wymaga dodatkowych uszczelnień na połączeniu kurka z przyłączem.


ZAŚLEPKA GAZOMIERZY JEDNOKRÓĆCOWYCH
Zaślepka przyłącza gazomierza jednokrućcowego o przekroju dwóch cali, służy jako blokada po zdjęciu gazomierza uniemożliwiająca nielegalne czerpanie medium z sieci. Nakrętka wykonana jest z żeliwa pokrytego złotą powłoką cynkową zabezpieczającą wyrób przed korozją. Zaślepka jest wykonana ze stali również pokrytej powłoką cynkową, swoim wymiarem jest dostosowana do nakrętki by wraz z gumową uszczelką zapewnić szczelność układu.


OBEJMA PLOMBUJĄCA NAKRĘTKI GAZOMIERZA - METALOWA
Produkujemy dwa rodzaje obejm plombujących przyłącze gazomierza wykonane z tworzywa sztucznego oraz aluminium. Obejmy wykonane z odlewu aluminium służą do plombowania nakrętki gazomierza domowego. Posiadają w swojej konstrukcji wystającą objemkę na pręt blokady i zamykanie na kłódkę. Obejmy te znajdują swoje zastosowanie przy nieaktywnych przyłączach gazomierza, ponieważ skutecznie zabezpieczają przyłącze gazu przed niekontrolowanym poborem gazu przez osoby trzecie.


OBEJMA PLOMBUJĄCA NAKRĘTKI GAZOMIERZA - PLASTIKOWA
Obejmy wykonane z tworzywa sztucznego służą do plombowania gazomierzy domowych i składają się z dwóch półobejm zatrzaskowych o specjalnie dobranej kruchości. Kształt i materiał obejmy uniemożliwia rozłącznie przyłącza bez jej zniszczenia. Na powierzchni każdej obejmy umieszczony jest unikalny sześciocyfrowy numer oraz naklejka typu hologram z rokiem produkcji i nazwą Spółki Gazownictwa.

PUNKT GAZOWY
Punkty gazowe służą do montażu węzła redukcyjno-pomiarowego na jeden lub dwa gazomierze o rozstawie króćców 130 mm. Dzięki naszym punktom w szybki i łatwy sposób zamontujemy gazomierze naścienne lub szafkowe.

Punkty gazowe:
 1. zapewniają łatwy montaż i demontaż gazomierza oraz skrzynki gazowej,
 2. eliminują naprężenia spowodowane m.in. szkodami górniczymi, osiadaniem gruntów przy nowych  sieciach gazowych, itp.,
 3. w przypadku 2 gazomierzy zapewniają poziome lub pionowe ustawienie gazomierzy,
 4. zapewniają estetykę montażu.