Punkt Legalizacyjny mieszczący się z Zakładzie Aparatury Pomiarowej w Bestwince został utworzony w 1990 roku i działa na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie o utworzeniu Punktu Legalizacyjnego gazomierzy.

"Decyzja o utworzeniu Punktu Legalizacyjnego gazomierzy"

W ramach Punktu Legalizacyjnego funkcjonuje kilka stanowisk pomiarowych, które posiadają zatwierdzenie typu Decyzją nr ZT 866/96 z dnia 04.11.1996 roku Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie oraz aktualne Świadectwa Ekspertyzy wydane przez Zakład Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar w Warszawie.
Wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na poszczególnych stanowiskach posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie albo laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

W Punkcie Legalizacyjnym dokonywana jest legalizacja gazomierzy miechowych domowych i przemysłowych. Na zlecenie Rozdzielni Gazu lub jej klientów są wykonywane ekspertyzy metrologiczne lub techniczne poszczególnych gazomierzy.