Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych partnerów biznesowych, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Zakład Aparatury Pomiarowej Monika Bierońska,
ul. Franciszka Gandora 21, 43-512 Bestwinka
 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c RODO w celach,
 • realizacji usług związanych z działalnością firmy,
 • komunikacji dotyczącej produktów i usług,
 • realizacji należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z współpracą,
 • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, np. prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
 1. Przetwarzane dane to:
 • imię i nazwisko, nazwa firmy lub działalności,
 • dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON
 • adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, email, telefon,
 • dane bankowe: numer rachunku i nazwa banku,
 • dane organizacyjne: np. stanowisko,
 • numery, daty,   wartości   i   treści   faktur   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celów.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy oraz przez okres wyznaczony przepisami prawa - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce wykonanie lub rozwiązanie umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody, które pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku pytań dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt elektroniczny na adres: zapiszczek@poczta.fm lub pisemnie na adres firmy podany w pkt. 1.